УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ

УПРАВЛЕНИЕ

 

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Гергана Кирова - председател на Съвета на Директорите

доц.д-р Стоян Миланов - И.д. Изп.директор и член на Съвета на Директорите

проф. д-р Петър Николаков - зам.председател на Съвета на Директорите

Стефан Белчев - член на Съвета на Директорите

Звездица Велизарова - член на Съвета на Директорите

 ____________________________________________________________________

 

РЪКОВОДСТВО

 

 

доц. д-р Стоян Миланов - И.д. Изпълнителен директор

Доц. д-р Стоян Миланов бе заместник директор по лечебната дейност от юли 2012г. до ноември 2012г. Той е началник на клиниката за интензивно лечение в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и републикански консултант по анестезиология и интензивно лечение.  Стоян Миланов е доцент по анестезиология и интензивно лечение, доцент към катедрата по Спешна медицина при МУ София, секретар е на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение.

 

  

 

 

Анжело Дренов - зам.директор по финансовите въпроси

Анжело Дренов е заместник директор по  икономическите дейности от 2007 г. Преди това е бил финансов директор в Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, финансов директор на ПП СДС София, директор ФСД на МВнР.  Анжело Дренов е магистър по финанси и счетоводство, с дългогодишен стаж и опит във финансово-административната и финансово-счетоводна дейност.

 

  

 

 

Aнушка Димитрова - Главна сестра

Анушка Димитрова е главна сестра от 2008 година. Преди това е била старша медицинска сестра на Реанимация за деца и възрастни към секция по Изгаряне и пластична хирургия,  анестезиологична сестра  на ОАИЛ в същата секция, реанимационна сестра в Централна реанимация. Целият трудов стаж на Анушка Димитрова е преминал в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов.Тя е бакалавър по специална педагогика и магистър по управление на здравните грижи с професионална квалификация мениджър на здравните грижи.