УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ

31 Юли 2016 г.
Спешно приемно консултативно отделение

При нужда пациентите от София и страната могат да получават високоспециализирана и ефективна диагностична, лечебна и консултативна помощ в кабинетите на Спешно приемно консултативно отделение. За преглед се заплаща потребителска такса. За пенсионери тя е 1.00лв., за здравноосигурени е 2.40лв., а здравнонеосигурените заплащат 25.00 лв. за преглед.

 

Контакти : 02 9154 240

В отделението са на разположение специалисти в следните медицински направления:

 •    Хирургия
 •       Травматология
 •        Хирургия на ръка
 •        Неврохирургия
 •        Лицево-челюстна хирургия
 •        Вътрешни болести
 •        Кардиология
 •        Гастроентерология
 •        Ендокринология
 •        Урология
 •        Алергология
 •        УНГ
 •        Офталмология
 •        Неврология
 •        Детска хирургия
 •        Детска травматология
 •    Педиатрия

В отделението има 5 обособени сектора: хирургичен, терапевтичен, реанимационен, сектор възрастни, детски реанимационен сектор и детски амбулаторен сектор.

 На регистратурата на отделението пациентите могат да получат информация за работния график на специалистите, които работят в спешните кабинети. Пак тук близките могат да разберат в кое отделение е настанен на лечение пациент.

Телефонът на регистратурата е 02 9154 213.