УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ

31 Юли 2016 г.
Медицински център "Пирогов"

 

Медицински център "Пирогов" се намира в комплекса на уникалната едноименна болница и приема пациенти с направления от личния лекар. Центърът разполага с отлично подготвени лекари от всички специалности, които са кадри на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

В медицинския център се осъществяват изследвания по договор с НЗОК /направление 4 за медико-диагностична дейност/, работи се с талони от лични лекари и специалисти, със здравно-осигурителни фондове, партньори на МЦ "Пирогов". Сключват се договори с фирми за обсужване на техните служители. Провеждат се профилактични прегледи.

За връзка с медицинския център от цялата страна можете да ползвате

                                национален телефон  0700 100 37.

В МЦ "Пирогов" се извършват високоспециализирани амбулаторни изследвания, изследвания за постъпване в здравно заведение, изследвания за ТЕЛК, контролни изследвания в следните области:

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

 


   

         ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА:

 • рентгенови изследвания

- всички видове конвенционални рентгенови изследвания /рентгенографии/ - гръден кош, костна система, меки тъкани и др.

- контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, пикочоотделителната суистема, фистлографии.

Изследванитя се провеждат с нови модерни дигитални рентгеноскопични и рентгенографични апарати на фирма Siemens с минимално лъчево натоварване на пациента.

 • ултразвукови изследвания /ехографии/:

- коремни ограни, малък таз, щитовидна жлеза, повърхностни структури /лимфни възли и др./, млечни жлези и др.

 • компютърнотомографски изследвания /скенер/:

- изследвания на всички области - глава, тяло и крайници. Изследват се всички системи. Мозъчни и периферни ангиографии. Извършват се 3D /триизмерни/ реконструкции. Апаратът е последен модел мултидетекторен компютърен томограф на Siemens.

Изследванията се обработват и съхраняват в дигитална система и се предават на диск, който може да се използва на всеки персонален компютър. По желание се предоставят на филми  от лазарен принтер.

Специалистите работят с разширено работно време, можете да се запишете за сутрешни и вечерни часове, в почивни и празнични дни. Обслужват се пациенти от цялатa страна.

За контакти : кабинети 130 и 138 /тел. : 02 9154 385, 02 9154 321, 02 9154 215

                         или на 0700 100 37 от цялата страна.     

  


    

     КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Клиничните изследвания се извършват в клиничната лаборатория на болницата, която разполага с апаратура от най-висок клас.

Извършват се следните видове изследвания:

 • Хематология:

- ПКК /пълна кръвна картина - 18 показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и др./;

- миркоскопско броене на левкоцити;

- морфология на еритроцити;

- СУЕ.

 • ►Коагулация:

 - ПВ /противотромбиново време/;

- АРТТ /активирано парциално тромбопластиново време/;

- фибриноген.

 • ►Пълна биохимия, включваща:

- показатели на бъбрената функция - урея и кретинин; 

- чернодробни показатели - АСАТ, АЛАТ, общ и директен билирубин, алкална фосфатаза, ГГТ;

- показатели на панкреаса - амилаза;

- пикочна киселина;

- кръвна захар и кръвозахарен профил;

- гликиран хемоглобин;

- електролити - калий, натрий, калций;

- фосфор;

- серумно желязо и ЖСК (желязосвързващ капацитет);

- мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол;

- с реактивен протеин;

- общ белтък и албумин;

- обща креатинкиназа.

 • ►Лекарствено мониториране
 • Хормони на щитовидната жлеза

- TSH

- FT4

 • ►Изследване на урина

- химично изследване и седимент

За контакти: 0878 403138 д-р Петър Йорданов,

                        или на 0700 100 37 от цялата страна.

 
            ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

 В центъра се извършват рутинни първични и вторични прегледи, включващи традиционните средства: анамнеза, статус, обстоен физикален преглед и хемодинамични показатели от д-р Иван Кърпачев.

Д-р Иван Кърпчев е с придобита специалност по "Физикална и рехабилитационна медицина" и следдипломни квалификации по кинезитерапия, мануална терапия, постизометрична релаксация /ПИР/, акупресура, рефлексотерапия, лазертерапия, електродиагностика и електростимулация.

Лекарят определя рехабилитационния потенциал и контролира изпълнението на назначената терапевтична програма, включваща:

 • ►Електроление и светолечение;
 • ►Лазертерапия;
 • ►Кинезитерапия - активна и пасивна;
 • ►Термотерапия /парафинолечение, луголечение/;
 • ►Аерозолно лечение;
 • ►Функционални изследвания.

Заболявания, повлиявани от физикалната и рехабилитационната медицина:

заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания, хирургични и вътрешни заболявания, УНГ заболявания, хронични гинекологични заболявания, детски заболявания и други.

Лечебният процес се извършва в отделението по ФРМ към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и се състои от:

 • Сектор електролечение:

- зала за електролечение, оборудвана с апарати за нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове.  Ниско интензивно магнитно поле, ултразвукова терапия, източници на ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи, лазертерапия.

 • Сектор кинезитерапия:

- Зала за групова и индивидулна ЛФК;

- Механотерапия;

- Кабинет за лечебен масаж.

 • Сектор термотерапевтичен:

- Лечение с парафин;

- Лечение с луга.

 • Сектор лазертерапия

 

Към д-р Кърпачев могат да се обръщат самонасочили се пациенти, които той консултура на базата на платен прием, пациенти, нуждаещи се от лечение и рехабилитация след козметични интервенции, за домашна рехабилитация, както и за ранна болнична рехабилитация на стационарните пациенти в клиниките и отделенията на УМБАСМ "Н.И.Пирогов".

На тел. 02 9154 574 можете да се информирате за графика на д-р Кърпачев и да запишете час за консултация, преглед и лечение.

За повече информация можете да ползвате националния телефон 0700 100 37.